ridasjarven paihdehuolto katkaisu

Toiminta-ajatus

Päihdehoitokeskuksen tarkoituksena on auttaa laadukkaan, kuntouttavan ja kohtuuhintaisen hoitotarjonnan avulla hoitoon tulevia asiakaita selviämään päihdeongelmastaan.

Kuntayhtymän arvot

Luottamus: avoimuus, rehellisyys, aito kohtaaminen, asiakaslähtöisyys, luotetaan asiakkaaseen ja työkaveriin

Kunnioitus: kukaan ei ole ketään vastaan, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, ihmisyys, yksityisyyden ja henkilökohtaisen vakaumuksen kunnioittaminen

Vastuullisuus: vastuu omasta työstä, hyvästä hoidosta ja työyhteisön toimivuudesta, vastuu kanssaihmisestä, vastuu ammattitaidon ylläpitämisestä ja itsensä kehittämisestä

Inhimillinen ammatillisuus: aito vuorovaikutus ja ja kuulluksi tuleminen, oikeudenmukaisuus, oikeus osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon, joustavuus ja inhimillisyys

Kuntayhtymän visio 2020

Kuntayhtymällä on asiakkaiden tarpeista lähtevät, monipuoliset, joustavat ja hintavertailun kestävät, laadukkaat hoitopalvelut ja niiden tuottamiseen tarvittavat päihdehuollon laatusuositusten mukaiset henkilöstöresurssit.

Jäsen kunnat pitävät kuntayhtymää osana omaa päihdestrategiaansa ja -palvelujaan ja muut kumppanit luotettavana ja asiantuntevana palvelujen tuottajana.

Kuntayhtymä on päihdepalvelujen tuottajana edelläkävijä, jonka osaava ja innovatiivinen henkilökunta kehittää jatkuvasti kuntien ja kuntalaisten tarpeista lähteviä uusia palvelumuotoja.

Asiakkaiden osallisuus ja kokemusasiantuntijuus antaa toiminnalle merkitystä ja suuntaa sekä vaikuttaa siihen.

Talouden tasapaino on turvattu laajentamalla tulopohjaa muiden kuntien, valtion sekä yksityisten toimijoiden yhteistyöllä.