Vertaistyö

Ridasjärven päihdehoitokeskuksessa toimii ammatillisen henkilökunnan lisäksi vertaistyöntekijöitä. He ovat omasta päihdeongelmastaan toipuneita henkilöitä, jotka käyttävät työskentelyssään hyväkseen kuntoutumiskokemuksiaan. Vertaistyöntekijä toimii elävänä esimerkkinä onnistuneesta kuntoutusprosessista.

Vertaistyöntekijät ohjaavat ryhmiä sekä käyvät asiakaskeskusteluja yhdessä ammatillisen henkilökunnan kanssa ja itsenäisesti. Lisäksi vertaistyöntekijän tehtäviin kuuluvat asiakkaiden kanssa tehtävät tutustumiskäynnit päihdehuollon palveluihin, tukena toimiminen erilaisissa asioinneissa ja yleensäkin toipumisen eri vaiheissa tukeminen.