Vaihtoehtohoidot

Reiki on hoitokeino, joka auttaa tiellä kohti kokonaisuutta. Hoidettava kokee rentoutuvansa ja sen myötä jännitys, torjunta ja erillisyyden tunne helpottavat. Tästä syystä hoito useinkin saa aikaan torjuttujen asioiden ja tunteiden nousua tietoisuuteen. Reiki vaikuttaa avaamalla kehon energiakanavia ja antamalla hoidettavalle lisää energiaa, sekä tasapainottaen kehon omaa energiaverkkoa. Tämän seurauksena kehon oma vastustuskyky kasvaa, paranemisprosessi nopeutuu ja kehon omat tervehtymisprosessit stimuloituvat voimistaen ja nopeuttaen luonnollista paranemista. Henkisellä ja tunnetasolla Reiki puhdistaa ja poistaa kielteisiä tunteita, tuo iloa ja voimaa, uskoa omaan itseen ja elämään, helpottaa ylittämään vaikeita tilanteita ja asioita, auttaa keskittymään, hallitsemaan elämää ja päivittäisiä tilanteita paremmin, kehittää luovuutta, muistia ja intuitiota sekä tarjoaa tien henkiselle kehitykselle.

Healing on Reikin tapaan energiahoitomuoto, mutta on perinteiseen Reikiin verrattuna monipuolisempi. Hoidossa hoitaja toimii energian välittäjänä tasapainottaen ja harmonisoiden kehon energiota. Hoidossa käydään lävitse myös chakrat ja kehon energiameridiaanit. Healingissa käsitellään lisäksi myös vyöhykepisteitä hoitotulosten tehostamiseksi. Healingilla voidaan hoitaa kaikkea, mikä liittyy energiaan ja kehon tasapainotilan saavuttamiseen. Hoito toimii erityisen hyvin stressiin, uupumukseen, unettomuuteen ja yleiseen rentoutumiseen, mutta sopii myös fyysisten vaivojen hoitoon hoitamalla vaivojen taustalla olevia henkisiä, psyykkisiä ja energeettisiä asioita.
Healingilla voidaan tuoda myös selkeyttä erilaisiin elämäntilanteisiin, isoihin päätöksiin, tulevaisuuden toiveisiin tai elämätapamuutosta vaativiin tilanteisiin. 

Suggestoterapian yleisimpiä kohdealueita ovat erilaiset pelot, jännittäminen, uupuminen, kivun hallinta ja ns. psykosomaattiset oireet. Erilaisten riippuvuuksien kuten tupakka- ja alkoholi-riippuvuuksien hoidossa suggestoterapialla on saatu hyviä tuloksia. Se parantaa itsetuntoa, stressinhallintaa ja suorituskykyä. Tehostaa motivoitumista esimerkiksi terveellisiin elintottumuksiin, laihduttamiseen, opiskeluun ja kuntoutumiseen.

NLP on mielikuvatyöskentelykeino sekä kieli, jolla voidaan samoin kuin suggestoterapialla, vaikuttaa ihmisen uskomuksiin, tapaan ajatella, reagoida ja toimia. NLP antaa työkaluja miten muuttaa rajoittavia uskomuksia ja miten asentaa syvälle mieleen uusia positiivisia uskomuksia. Minäkuvan ja omien voimavarojen tarkastelu sekä kehittäminen on yksi NLP:n mahdollisuuksista. Ankkuroinnilla vahvistetaan myönteisiä mielikuvia ja ajatuksia pulmatilanteissa.

Korva-akupunktiota (5 pisteen) on käytetty päihdevieroituksessa jo 1970-luvulta. Lisääntyvässä määrin sitä käytetään myös mielenterveystyössä. Korva-akupunktiosta voi saada apua akuutteihin vieroitusoireisiin. Sillä voidaan tukea raittiina pysymistä, koska  se voi helpottaa päihteisiin liittyviä mielitekoja ja vähentää stressiä. Rauhoittavaa ja rentouttavaa menetelmää voidaan käyttää myös muista syistä johtuvien ahdistus-, masennus- ja unettomuusoireiden hoidossa. Säännöllinen korva-akupunktion käyttö on tukemassa  kuntoutusta. Neulahoitojen lisänä ovat akukuulat- ja magneetit.
 
Intialainen päähieronta
Intialaisessa päähieronnassa käsitellään asiakkaan päätä, niskoja ja hartioita. Suomeen päähieronta on tullut v. 1999. Päähieronnan vaikutuksia ovat: verenkierto vilkastuu, aineenvaihdunta paranee, kuona-aineet poistuvat, ravintoaineet kulkevat paremmin, hapen saanti aivojen ja pään alueella lisääntyy, niska- ja hartiakivut helpottuvat ja jännitystilat vähenevät, päänsäryt vähenevät, univaikeudet helpottuvat, stressiperäiset oireet lievittyvät, hampaiden narskuttelu voi vähentyä sekä keskittymiskyky paranee. Intialaisen päähieronnan jälkeen on rentoutunut olo, levollinen mieli, ajatukset kirkastuvat sekä luovuus lisääntyy. Hoito kestää n. 30-45 min.