Terveyden- ja sairaanhoito

Ridasjärven päihdehoitokeskus tarjoaa ammattitaitoista terveyden- ja sairaanhoitoa kuntoutukseen tulevalle asiakkaalle. Päihdehoitokeskuksessa työskentelee arkipäivisin         ( ma-pe) neljä sairaanhoitajaa sekä osa-aikainen lääkäri. Poliklinikan työryhmä työskentelee tiiviisti yhteistyössä avohuollon eri toimijoiden kanssa.  Terveydentilan seurannan tavoitteena on aina asiakaslähtöinen, turvallinen ja onnistunut kuntoutusjakso.                                                                                      
Jokaisella Ridasjärven pienyhteisöllä on oma nimetty sairaanhoitaja.  Omahoitajuus ei merkitse yksin työskentelyä vaan tiivistä yhteistyötä ja vuorovaikusta muiden asiakkaan kuntoutukseen osallistuvien henkilöiden kanssa.  Omahoitajana toimiminen edistää hoitajan mahdollisuuksia tutustua potilaaseen, tämän läheisiin sekä heidän yksilölliseen elämäntilanteeseensa.


Tulotilanteen kartoittamiseksi toivomme lääkärin/hoitajan lähetettä, josta ilmenee viimeisimmät tiedot asiakkaan perussairauksista ja hänen nykyisestä lääkityksestään. Vaihtoehtoisesti voitte täyttää esitietolomakkeen sivuillamme, linkki esitietolomakkeeseen löytyy tästä.  Tiedot voi lähettää myös etukäteen poliklinikan sähköpostiin Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai faxi- numeroon 019- 462 291.

Ridasjärven päihdehoitokeskuksen sairaanhoitopalveluihin ei kuulu erikoissairaanhoidon – tai lääkärin palveluita, vaan asiakas hoitaa ne omassa kotikunnassaan. Hoitomaksu ei sisällä fysio- tai jalkaterapiapalveluja eikä hammashoitoa. Krooniset ja/tai pitkäaikaissairaudet hoidetaan yhteistyössä oman kunnan terveysaseman kanssa.

Bentsodiatsepiinilääkityksen (diatsepaami) enimmäisannos kuntoutukseen tullessa voi olla enintään 60mg / vrk.. Lääkityksen vähennysohjelman asiakas sopii yhteistyössä lääkärin kanssa, ja sairaanhoitajat antavat tukea ja ohjausta lääkevieroituksen aikana. Vähennysohjelman tulisi ilmetä selkeästi jo lähetteessä, jos vähennysohjelma on tarkoitus toteuttaa kuntoutuksen aikana.

Univaikeuksiin lyhytvaikutteisena sedatiivinä on käytössä ainoastaan tsopikloni (esim. Zopinoz). Tematsepaami ( Tenox ) ja opiaattipohjaiset sekä euforisoivat lääkkeet (esim. Tramal, Panacod) eivät kuulu päihdehoitokeskuksen toteuttamaan kuntoutukseen niiden riippuvuutta aiheuttavan vaikutusten takia.

Mikäli asiakkaalla on ADHD-lääkitys, sitä on mahdollista käyttää päihdehoitokeskuksessa harkinnanvaraisesti.  Lääkitys on asiakkaan maksettava itse. Se ei kuulu Päihdehoitokeskuksen hoitomaksuun. Ridasjärven päihdehoitokeskuksen lääkäri ei kirjoita ADHD-lääkitykseen, rauhoittaviin lääkkeisiin (esim. bentsodiatsepiini) tai unilääkkeisiin liittyviä reseptejä asiakkaan kotiutuessa.

Ridasjärven päihdehoitokeskus tarjoaa myös kuntouttavaa opioidikorvaushoitoa. Korvaushoitopaikkoja on rajoitettu määrä. Korvaushoidosta vastuu säilyy avohuollossa siitä vastaavalla lääkärillä. Korvaushoidon aloittamista ei voi Ridasjärven päihdehoitokeskuksessa tehdä.  Edellytämme esitietolomakkeen huolellista täyttämistä yhdessä työntekijän kanssa viimeistään viikkoa ennen asiakkaan saapumista päihdekuntoutukseen. Esitietolomakkeen voi lähettää sähköpostilla Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., faxata poliklinikan fax – numeroon 019- 462 291 tai lähettää sähköisesti, linkki esitietolomakkeeseen on tässä.

Kuntoutuksen tukena otamme valvottuja lääke- ja huumeseuloja.