Silmu-ryhmäpainotteinen kuntoutusyhteisö

Silmuyhteisön kuntoutusohjelma on suunnattu niille kuntoutujille, jotka kokevat hyötyvänsä ryhmäpainotteisesta kuntoutuksesta. Kuntoutusohjelmassa hyödynnetään erilaisia yhteisöhoidon menetelmiä. Kuntoutusohjelma sisältää kaksi ryhmää arkipäivisin, joissa keskustelua virittävät aiheet muun muassa päihderiippuvuudesta toipumisesta ja elämän hallinnasta. Keskustelun tukena ryhmissä käytetään erilaisia toiminnallisia menetelmiä ja tehtäviä. Osana yhteisön toimintaan kuuluvat viikoittainen liikunta sekä avustavat työtoimet siistimistyössä. Yhteisön jäsenillä on mahdollisuus saada tukea erilaisten käytännön asioiden hoidossa omilta ryhmänohjaajilta.