Setri –kuntoutusyhteisö ikääntyneille:

Setriyhteisön kuntoutusohjelma on suunnattu ikääntyneille päihdekuntoutujille. Kuntoutusohjelmassa on huomioitu niin iän tuomat rajoitteet kuin mahdollisuudetkin. Setriyhteisön kuntoutusohjelma sisältää arkiaamuisin keskusteluryhmän, jossa keskustelua virittävät aiheet päihderiippuvuudesta toipumisesta ja elämän hallinnasta. Keskustelun tukena ryhmissä käytetään toiminnallisia menetelmiä ja tehtäviä. Kuntoutusohjelmaan sisältyy myös neljästi viikossa ohjattua liikuntaa, minkä tarkoituksena on vahvistaa kuntoutujien toimintakykyä ja omatoimisuutta. Liikuntaryhmät suunnitellaan siten, että kaikki Setriyhteisön jäsenet voivat niihin osallistua. Osana kuntoutusohjelmaa toteutuvat tapaamiset oman päihdetyöntekijän kanssa, joissa mahdollistuu elämäntilanteen yksilöllinen käsittely ja tuki käytännön asioiden hoitamisessa.