Kuusi – työtoimintaan erikoistunut kuntoutusyhteisö

Kuusiyhteisön kuntoutusohjelma on suunnattu niille kuntoutujille, jotka kokevat hyötyvänsä kuntouttavasta työtoiminnasta osana päihdekuntoutusta. Kuntoutusohjelma sisältää arkiaamuisin keskusteluryhmän, jossa keskustelua virittävät aiheet muun muassa päihderiippuvuudesta toipumisesta ja elämän hallinnasta. Keskustelun tukena ryhmissä käytetään erilaisia toiminnallisia menetelmiä ja tehtäviä. Työtoiminta on mahdollistettu kiinteistöhuollon erilaisissa avustavissa työtehtävissä. Kuntoutusohjelmaan sisältyy myös säännölliset tapaamiset oman päihdetyöntekijän kanssa, joissa mahdollistuvat elämäntilanteen yksilöllinen käsittely ja tuki käytännön asioiden hoitamisessa.