Green Care

GREEN CARE -TOIMINTA RIDASJÄRVEN PÄIHDEHOITOKESKUKSESSA

 

 

Green care -toiminta perustuu luonnon tuottamiin hyvinvointivaikutuksiin. Päihdehoitokeskuksen sijainti metsän ja peltojen ympäröimänä ja järven läheisyydessä antaa erinomaiset mahdollisuudet green care -toiminnan toteuttamiseen.

Päihdehoitokeskuksessa luontoavusteisia menetelmiä toteutetaan kolmella tapaa: 1) eläinten kanssa toimimalla, 2) luonnossa toimimalla ja 3) luontoa viljelemällä ja muokkaamalla.

Eläinten kanssa toimiminen on pitänyt sisällään sosiaalipedagogista hevostoimintaa, kesälampaiden hoitoa ja kanien hoitoa. Luonnossa toimiminen on tarkoittanut kävelyretkiä metsässä, rannalle ja laavulle. Luonnon viljely ja muokkaaminen on ollut hyöty- ja koristekasvien viljelyä.

Green care -toiminnan tarkoituksena Ridasjärven päihdehoitokeskuksessa on tukea päihdekuntoutusta. Green care -toiminnan osuus ja intensiteetti eri asiakkaiden kuntoutusohjelmissa vaihtelee. Vähimmillään green care Ridasjärvellä tarkoittaa kauniin ja hyvin hoidetun ympäristön rauhoittavaa vaikutusta.

 

SOSIAALIPEDAGOGINEN HEVOSTOIMINTA

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on talliyhteisössä hevosten kanssa tapahtuvaa toimintaa.  Hevostoimintaan kuuluu hevosten hoitamista, ratsastusta, tallitöitä, kärry- tai rekiajelua, erilaisia harjoituksia tai vaikkapa kävelyjä metsäpolulla hevosta taluttaen.  Toiminnassa korostuu vuorovaikutus. Toiminta suunnitellaan asiakkaan tai asiakasryhmän yksilöllisistä tarpeista lähtöisin.

Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan keskeisiä tavoitteita ovat sosiaalisen kasvun tukeminen ja hyvinvointi.  Toiminnalla pyritään syrjäytymistä ennaltaehkäiseviin tai kuntoutuksellisiin tavoitteisiin.  Yhteisöllisyys, toiminnallisuus ja elämyksellisyys korostuvat toiminnassa.  Hevosen roolina on olla ohjaajan työkaveri ja toimia kanavana asiakkaan ja ohjaajan välisessä yhteistyössä.  Hevosen kanssa toimiminen tarjoaa mahdollisuuden esimerkiksi läheisten vuorovaikutussuhteiden tai omien käyttäytymismallien tarkasteluun sekä omien tunteiden tunnistamiseen.  Hevonen voi omalla olemuksellaan saada esiin ihmisestä puhetta ja ymmärrystä omista tunteistaan.  Hevostoiminta voi tarjota mielekästä tekemistä ja onnistumisen kokemuksia, jotka vievät ajatukset vaikeista asioista pois.

Toiminnasta voivat hyötyä monenlaiset eri kohderyhmät.  Sillä voidaan tukea esim. asiakkaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja, erityistä sosiaalista tukea tarvitsevien elämänhallintaa, mielenterveysasiakkaiden tai työelämässä uupuneiden jaksamista sekä psykososiaalista kuntoutumista tai vaikkapa yksinäisten ikäihmisten sosiaalista kanssakäymistä.  Hevosen kanssa toimiminen vaikuttaa eheyttävästi itsetuntoon sekä minäkuvaan ja antaa mahdollisuuksia voimaantumiskokemuksille.  Voimaantuminen voi näkyä esimerkiksi rohkeuden lisääntymisenä asiakkaan omassa toiminnassa, mielenkiinnon löytymisenä, keskittymiskyvyn tai oma-aloitteisuuden lisääntymisenä.

Sosiaalipedagogista hevostoimintaa toteutetaan Ridasjärven päihdehoitokeskuksessa sekä ryhmämuotoisena toimintana että yksilökäynteinä.