Kuntoutus

KUNTOUTUS

Kuntoutus päihdehoitokeskuksessa tapahtuu pääsääntöisesti eri kuntoutusyhteisöissä. Jokainen yhteisö on rakenteellisesti ja sisällöllisesti erilainen ja noudattaa omaa kuntoutusohjelmaansa. Kuntoutusohjelmissa käytettävät menetelmät painottuvat eri tavoin eri yhteisöissä samoin kuin eri yksilöiden välillä. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa, supportiivinen työote ja kognitiivinen käyttäytymisterapia muodostavat päihdehoitokeskuksen kuntoutustoimintaa määrittävän kehyksen.

Kuntoutus omissa kuntoutusyhteisöissä mahdollistaa yhteisöllisyyden rakentumisen sekä tätä kautta tärkeän, kuntoutumista edistävän vertaistuellisen ilmapiirin syntymisen. Lisäksi se tarjoaa kuntoutujalle mahdollisuuden peilata monipuolisesti omaa elämäntilannettaan ja itselle ominaisia toimintatapoja eri näkökulmista. Yhteisön kautta jokainen voi oppia löytämään omat voimavaransa, kehittymisen kohteensa, opetella vastuunkantoa sekä harjoittaa arjessa tarvittavia sosiaalisia vuorovaikutustaitoja. Kuntoutusjakson ajan asiakkaat myös asuvat pääsääntöisesti oman yhteisön kesken.

Oma kuntoutusyhteisö valitaan kuntoutusjakson alussa. Valinta tehdään yhdessä asiakkaan kanssa hänen kuntoutustarpeitaan arvioiden. Myös lähettävä taho voi etukäteen suositella asiakkaalle tiettyyn kuntoutusyhteisöön osallistumista. Oman kuntoutusyhteisön valinnan kautta määräytyy asiakkaan kuntoutusprosessia ohjaava(t) työntekijä(t).

Oman yhteisön kuntoutusohjelman lisäksi asiakkaalla on mahdollisuus täydentää omaa viikko-ohjelmaansa valinnaisella ryhmäohjelmalla, kuten ohjelmallisilla vertaistukiryhmillä (AA, NA). Lisäksi päihdehoitokeskus tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää erilaisia rentoutumista ja kuntoutumista edistäviä hoitomuotoja, kuten viiden pisteen korva-akupunktiota, intialaista päähierontaa sekä reikihoitoa. Monipuoliset liikuntamahdollisuudet puolestaan tarjoavat asiakkaalle mahdollisuuden oman terveydentilan kohentamiseen sekä ylläpitämiseen. Varsinaisen kuntoutusohjelman ulkopuolella vapaa-ajan toiminnasta vastaa päihdehoitokeskuksen Toverikunta.

Kuntoutusyhteisöissä tapahtuvan kuntoutuksen vaihtoehtona päihdehoitokeskus tarjoaa mahdollisuuden yksilökuntoutukseen. Yksilökuntoutus on suunnattu lähinnä asiakkaalle, joilla kognitiiviset ja / tai psyykkiset tekijät rajoittavat hänen mahdollisuuttaan osallistua täysipainoisesti yhteisöissä tapahtuvaan kuntoutukseen. Yksilökuntoutukseen tulosta päätetään yhdessä henkilökunnan kanssa. Yksilökuntoutus on ohjelmallisesti rajatumpaa ja painottuu etupäässä oman työntekijän tapaamisiin sekä muuhun asiakkaan kanssa yhteistyössä erikseen räätälöityyn ohjelmaan.

Jos kuntoutuksen jälkeen asiakkaan asunnottomuusongelmaa ei ole vielä saatu ratkaistua, voi asiakas jäädä jatkamaan Ridasjärven jaksoa. Tällöin jatkoajan päätehtävänä on yhteistyössä kotikunnan viranomaisten kanssa saada asumiseen toimiva ratkaisu aikaiseksi. Kyseisen jatkoajan hinta on selvästi normaalikuntoutusta halvempi.

Ridasjärvellä on mahdollisuus saada apua ongelmalliseen pelaamiseen. Oman kuntoutusohjelman lisäksi sovitaan tapaamisia ongelmapelaajien erityisohjaajan kanssa. Tapaamiset ovat henkilökohtaisia keskusteluita, joissa käsitellään laaja-alaisesti ongelmapelaamista, siitä toipumista sekä erilaisia hallinnan välineitä.

Kuntoutuksen aikana asiakas noudattaa päihdehoitokeskuksen yleisiä sopimuksia ja sitoutuu näihin allekirjoittamalla kuntoutusjaksonsa alkaessa toimintaa ohjaavan kuntoutumissopimuksen.